Information- och kulturverksamhet

Luckan i Uleåborg förmedlar information och material om det som sker i det svenska Uleåborg. Vi erbjuder dig också utrymmen för evenemang, möten, seminarier och privattillställningar! Luckan Uleåborg är till för alla, oavsett språk- och kulturbakgrund.

KONTAKT OCH INFORMATION
Sepänkatu 9B, 90100 Uleåborg
[email protected]
040-180 34 16

AKTIVITETER
språkkafé
sagoläsning

Luckan Uleåborg inledde sin verksamhet 2016. Som huvudman för Luckan Uleåborg står S.K.V. i Uleåborg.

Välkommen in.

Aktuellt

Verksamhet

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal barnkulturverksamhet, välj ort. 

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg Uleåborg och Åbo.

Ungdomsinformation på svenska i Finland.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och utbildningar för dig 13–29 år och för professionella inom ungdomssektorn.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

INFORMATION &
VÄGLEDNING

Luckan Info betjänar med samhällsinformation på svenska rörande regionen. Har du en fråga om samhället eller kulturerna i Finland tveka inte att kontakta oss. 

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPPAR

Kom och få hjälp med att göra en CV eller jobba vidare på en du redan har. Personalen och deltagarna läser igenom och ger feedback.

EVENEMANG &
MÖTESPLATSER

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal här (länk).