LUCKAN ULEÅBORG

INFORMATION OM

 • samhälle och utbildning
 • fritid
 • ungdomsinformation (UngInfo)
 • Svenskfinland i regionen
 • turistinfo

Adress: Nordens Hus, Sepänkatu 9 90100 Uleåborg

SHOP VERKSAMHET

 • biljettförmedling
 • musik och spel
 • böcker och konsthantverk
 • svenskspråkiga barnprodukter

KULTURLABB

 • kulturella evenemang, teater & musik
 • klubbkvällar och temadagar
 • föreläsningar och verkstäder
 • modern studiomiljö

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på elva platser i landet. Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamheter liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Luckan i Uleåborg

Luckan i Uleåborg planerar att starta upp sin verksamhet i full skala under augusti 2016. Förberedelser för detta pågår som bäst i Nordens Hus lokaler på Sepänkatu 9.

Luckan i Uleåborg blir den tolfte i Finland och passar ypperligt in i miljön på språkön. Som huvudman för den nya Luckan står Nordens Hus.

Luckan i  Uleåborg hjälper till att återknyta banden till den finlandssvenska gemenskapen för oss med svenska som modersmål på språkön. Dessutom riktar sig Luckan i Uleåborg även till den finskspråkiga befolkningen. Genom gemensamma kulturverksamheter, information om svenska studiemöjligheter och positiva språk- och kulturinslag vill Luckan göra finlandssvenskan mer synlig i en annars helt finskspråkig stad.

På Luckan i Uleåborg kan man bland annat:

 • Få tips och råd som nyinflyttad
 • Besöka vårt bokkafé och läsa och låna svenskspråkiga böcker
 • Delta i kulturevenemang för barn i form av sagostunder, konserter och verkstäder
 • Ordna mindre konstutställningar, konserter eller teaterföreställningar
 • Boka utrymmen på Nordens Hus
 • Få information om det svenska Uleåborg: kurser, kultur, tjänster, föreningar
 • Använda  Luckans kunddator

På Luckan finns också en försäljningshylla med svenskspråkiga barnböcker, pysselböcker, spel, CD-skivor med mera. Nordens Hus och Luckan ligger vid Svenska Privatskolan i Uleåborg.

AKTUELLT

forbundet-for-barnkulturcenter-i-finland

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.
Klicka på bilden för att veta mera: